Zapytania ofertowe

W związku z zakończonym postępowaniem dot. "Dostawy systemu wsparcia zarządzania produkcją, magazynowaniem i zamówieniami oraz sprzętem informatycznym" informujemy że oferty złożyły poniższe firmy :

 

1.     Blunovation sp. z o.o., ul.Dyrekcyjna 5 , Gdańsk- oferowana cena  46763,37 zł btutto

2.     AG Consult,- Grzegorz Zwoliński 05-500 Piaseczno,ul. Reja 9- oferowana cena 57 718,97  zł brutto

3.     Aspekt Sp. z o.o, ul. Męczenników Oświęcimia 40, 41-922 Radzionków- oferowana cena  138 298,23 zł brutto

4.     Iconity Sp. z o.o.,u l. Cicha 20, 40-116 Katowice- oferowana cena  54 796,50 zł brutto

5.     Sagitum S.A., ul. Jana Twardowskiego 9, 35-302 Rzeszów- oferowana cena 164 581,13 zł brutto

6.    Proferis Sp z o.o  , Al. gen. L. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów- oferowana cena 26 989,89 zł brutto

 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy –  Proferis Sp z o.o, która zawierała najniższą cenę spośród wszystkich ofert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cel zamówienia : Wyłonienie dostawcy systemu wsparcia zarządzania produkcją, magazynowaniem i zamówieniami oraz sprzętu informatycznego dla projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”. 

Kody CPV

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30231000-7  Ekrany i konsole komputerowe

30214000-2  Stacje robocze

30216130-6  Czytniki kodu kreskowego

30232100-5  Drukarki i plotery

Zamawiający : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szlifiernia Kryształów „ANITA” Anita Pękała, Ewa Pękała Spółka Cywilna       Adres : Ul. Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg        NIP 867 220 62 84

Termin składania ofert: do 06/05/2020r

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szlifiernia Kryształów „ANITA” Anita Pękała, Ewa Pękała Spółka Cywilna, Ul. Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg lub przesłać elektronicznie na adres e-mail anita.szlifiernia@gmail.com

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Pełna wersja zapytania ofertowego : Treść zapytania

-Kompletnie uzupełniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy : Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań : Załącznik nr 2

-Załącznik nr 3 – Minimalne wymagane parametry systemu i sprzętu : Załącznik nr 3

 

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją zapytania ofertowego : Załącznik nr4

W związku z naniesionymi odpowiedziami, zamawiający wydłuża termin składania ofert o 2 dni.

Copyright © Anita Crystal 2020

Realizacja: Zdzislowicz.plSklepy internetowe Tarnobrzeg

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat